Danh mục
Tuổi vàng là gì? Cách quy đổi giữa Kara và tuổi vàng
Tuổi vàng là gì? Cách quy đổi giữa Kara và tuổi vàng Ngày đăng: 25/11/2020

Người ta quy ước vàng 10 tuổi là vàng tinh khiết (99,99%) . Theo cách tính này, một tuổi vàng bằng 1/10 độ tinh khiết tính theo trọng lượng. Như vậy, vàng tinh khiết là vàng 10 tuổi, vàng tinh khiết 50% là vàng 5 tuổi.

Tuổi vàng là 1 đơn vị đo độ tinh khiết của vàng

Người ta quy ước vàng 10 tuổi là vàng tinh khiết (99,99%) . Theo cách tính này, một tuổi vàng bằng 1/10 độ tinh khiết tính theo trọng lượng. Như vậy, vàng tinh khiết là vàng 10 tuổi, vàng tinh khiết 50% là vàng 5 tuổi.

Ngoài ra, người ta còn dùng đơn vị Kara để so sánh hàm lượng vàng nguyên chất trong vàng.

                

Kara, viết tắt là K, trong ngành kim hoàn là đơn vị đo lường độ tinh khiết của các kim loại quý hay các hợp kim của chúng, chẳng hạn như vàng. Trong ý nghĩa này, một kara bằng 1/24 độ tinh khiết tính theo trọng lượng. Vì thế vàng 24 K là vàng tinh khiết, vàng 12 K có độ tinh khiết 50% v.v.

                   

Hệ thống kara được bổ sung hay thay thế bằng hệ thống độ tinh khiết thang phần nghìn, trong đó độ tinh khiết được biểu diễn theo thang phần nghìn.

Các kara phổ biến được sử dụng để đúc vàng thỏi, đồ trang sức là:

24 K (độ tinh khiết thang phần nghìn là 999)

22 K (độ tinh khiết thang phần nghìn là 916)

20 K (độ tinh khiết thang phần nghìn là 833)

18 K (độ tinh khiết thang phần nghìn là 750)

16 K (độ tinh khiết thang phần nghìn là 625)

14 K (độ tinh khiết thang phần nghìn là 583)

10 K (độ tinh khiết thang phần nghìn là 417)

9 K (độ tinh khiết thang phần nghìn là 375)

 Công thức quy đổi giữa Kara và tuổi vàng:

1K=(1/24)*10 tuổi   ;  1 tuổi = 24/10 K

Bảng quy đổi giữa tuổi vàng, hàm lượng vàng, Kara

 

Tuổi vàng

 

Độ tinh  khiết(%)

 

Karat

 

10 tuổi

 

99,99

 

24k

 

 

9 tuổi 17

91,7

22

 

8 tuổi 33

83,3

20

 

7 tuổi 5

75

18

 

5 tuổi 83

58,3

14

 

5 tuổi

50

12

 

4 tuổi 17

41,7

10

 

3 tuổi 75

 

37,5

9

 

(Phú Tài sưu tầm và biên soạn)