Sản phẩm
Charm kết dây vàng 24K
  • Mã sản phẩm: PT_C_MNVT (97)
  • Tuổi vàng: 24K
  • Trọng lượng:
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ