Sản phẩm
Nhẫn nữ vàng ta
  • Mã sản phẩm: PT_NNu_MNVT-(140)
  • Tuổi vàng: 24K
  • Trọng lượng:
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ