Sản phẩm
Charm vàng ta mix đá phong thủy
  • Mã sản phẩm: Charm 2
  • Tuổi vàng: 999.9
  • Trọng lượng: 1-3 chỉ
  • Gắn đá:
  • Giá bán: Liên hệ